Yib Know-Grow-Go!

Yib is een programma dat tot doel heeft jou tot je bestemming te laten komen.

Ben je geïnteresseerd in de nieuwe Yib-trainingen die binnenkort starten?
Zie AGENDA voor actuele informatie!

Yib bestaat uit drie trainingen die elkaar opvolgen:

Elke training wordt gegeven gedurende 8 avonden van ongeveer 2 uur:

Yib 1 'Know'

Leren kennen van de liefde van God voor jou en ontdekken wie je bent in Christus.

Yib 2 'Grow'

Verder groeien in de principes van Gods Koninkrijk en hoe dat je dagelijks leven beïnvloedt.

Yib 3 'Go!'

Ontdekken welke gaven en talenten God in je heeft gelegd en een plan maken om daarin (verder) uit te stappen.

Yib 2 'Grow' is bedoeld voor wie Yib 1 'Know' heeft gevolgd. Yib 3 'Go!' is bedoeld voor hen die Yib 1 'Know' en Yib 2 'Grow' hebben afgerond.

Tijdens de Yib-avonden zoeken we een goede mix tussen onderwijs en fellowship.
We willen leren, het geleerde toepassen in de praktijk en elkaar veel bemoedigen!

Per training ontvang je als deelnemer een mooi werkboek met Bijbels gebaseerd onderwijs en opdrachten om je tussen de lessen door op te bouwen. We merken dat deze aanpak erg helpt om de theorie om te zetten in de praktijk van je dagelijks leven.

Onderwerpen per training:

Yib 1 'Know'

Je bent Waardevol!
Jezus heeft je innig lief
Het Nieuwe Verbond
Wet of Genade?
Relatie of Religie?
Je Identiteit in Christus
De Rust die God geeft

Yib 2 'Grow'

Jouw Geloof!
Gods Liefde door jou heen
Wat Denk ik – wat Zeg ik?
De Vreugde van de Heer is je Kracht
De Heilige Geest, je Helper
Cultuur van Eer
Koninklijke Financiën
Je bent een Getuige

Yib 3 'Go!'

Wat is mijn doel?
Hoe versta ik Gods stem?
De Verlangens van mijn Hart
Gods Geest in en door je heen
Doelgericht Leven
Je Personal Power Plan
Neem je Land in!

NB. Per training kunnen er accentverschillen zijn welke onderwerpen aan bod komen.
We willen gevoelig zijn hoe Gods Geest ons leidt, afhankelijk van wat nodig is per groep.

Als je de Yib-trainingen volgt en toepast wat je leert, dan:

✔  Besef je veel meer hoeveel God van je houdt.
✔  Weet je wie je bent en wat je waarde is.
✔  Heb je meer inzicht in Gods doel voor je leven.
✔  Ontvang je persoonlijk rechtstreeks vanuit Gods Woord.
✔  Weet je wat jouw gaven en talenten zijn en hoe je deze kunt inzetten.
✔  Heb je een plan in handen hoe je verschil kunt maken in het leven van anderen.

Voor wie zijn de Yib Trainingen?

Als jij je in de onderstaande beschrijving herkent, dan is Yib voor jou!

• Je wilt God beter leren kennen
• Je verlangt te groeien in je geloof en dit praktisch te maken in je dagelijks leven.
• Je wilt de bestemming ontdekken die God voor je heeft en je talenten voor Hem inzetten.
• Je vindt het leuk om met andere vrouwen te leren, te lachen, mee te leven en elkaar te steunen wanneer nodig.

Testimonials

Door Yib ben ik nog meer gaan beseffen hoeveel liefde God voor mij heeft. Ik ben uitgedaagd om na te denken over Gods plan voor mijn leven. Hij heeft mij zoveel moois laten zien en tot mij gesproken. Dat maakt het echt een avontuur!

Diana

Voor mij kwam Yib precies op tijd. De neiging mijzelf naar beneden te halen is volledig verdwenen, omdat ik geleerd heb dat ik een koningskind ben. En ondanks dat juist in deze tijd mijn echtgenoot me aan de kant heeft gezet, weet ik dat God mij nooit weg zal doen. Ook het gebed van de vrouwen om me heen heeft me geholpen God te blijven zoeken en bij Hem te schuilen.

Christa

Yib heeft me nog enthousiaster gemaakt om de dromen en verlangens die ik al had om te zetten in doen. Het onderwijs heeft me nog meer laten zien hoe waardevol ik ben in Gods ogen. En ik ben gemotiveerd om mijn eigen unieke gaven en talenten meer te gaan gebruiken voor Hem. Ik raad elke vrouw aan om een Yib-training te volgen!

Rianne

Het is als een reis die je opnieuw Gods liefde doet kennen en ervaren. Zien dat je zoveel competenties hebt; talenten en gaven van de Geest. Verder is het bijzonder om met en voor elkaar te bidden en levende getuigen van God te mogen zijn.

Marrie

Samen lachen, soms ook huilen. Je wordt in alles bemoedigd. Je hebt samen veel lol. Maar het is ook serieus. Je kan je verhaal kwijt. Er is liefde.

Ria
Ria

Het heeft mij diep geraakt te weten dat ik innig geliefd ben door Jezus. Ik ben vrij om Jezus lief te hebben, zonder wroeging dat ik het niet waard ben. Ik ben gesterkt door 1 Corinthiërs 6:11: Ik ben gereinigd, geheiligd en rechtvaardig verklaard in de naam van Jezus Christus, door de Geest van God.

Deanna

Yib heeft me geholpen beter inzicht te krijgen in wie ik ben en hoe God naar mij kijkt. Het heeft me concrete handvaten gegeven om stappen te ondernemen naar God en het doel dat Hij voor me heeft. Yib heeft me bovendien vriendschap geboden met vrouwen die zich net als ik willen richten op God. Het delen van ervaringen en onderwijs met elkaar heeft me de mogelijkheid gegeven geestelijk te groeien.

Aafke

Verbondenheid met elkaar, één doel: de Here dienen, je leert van elkaar, uitwisselen van getuigenissen, elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden, openheid, kennis van de Bijbel.

Jolanda

Onderwijs, Gezelligheid, Bemoediging, Opgebouwd worden, Ondersteuning, Anderen leren kennen, Richting krijgen, Waarheid horen, Toegerust worden.

Marga

Yib Refresh

coaching

Yib Refresh

Yib Refresh is gericht op vrouwen die de drie Yib Trainingen Know-Grow-Go! hebben afgerond
en behoefte hebben aan verdere coaching in het uitvoeren van hun Personal Power Plan.

Elke drie maanden hebben we een avond met:

  • Kort, verfrissend onderwijs.
  • Getuigenissen wat God in ieders leven doet.
  • In kleine groepjes delen over hoe je je plan aan het uitvoeren bent en welke uitdagingen je evt. tegenkomt.
  • Elkaar feedback geven, ondersteunen en voor elkaar bidden.

Voor wie is Yib Refresh?

  • Je hebt de drie Yib Trainingen Know-Grow-Go! afgerond.
  • Je hebt je Personal Power Plan geschreven en gepresenteerd.
  • Je vindt het fijn om input te ontvangen over de uitvoering van je plan en wilt ook anderen bemoedigen in het uitstappen in hun bestemming.

© Yib