Testimonials

Door Yib ben ik nog meer gaan beseffen hoeveel liefde God voor mij heeft. Ik ben uitgedaagd om na te denken over Gods plan voor mijn leven. Hij heeft mij zoveel moois laten zien en tot mij gesproken. Dat maakt het echt een avontuur!

Diana

Voor mij kwam Yib precies op tijd. De neiging mijzelf naar beneden te halen is volledig verdwenen, omdat ik geleerd heb dat ik een koningskind ben. En ondanks dat juist in deze tijd mijn echtgenoot me aan de kant heeft gezet, weet ik dat God mij nooit weg zal doen. Ook het gebed van de vrouwen om me heen heeft me geholpen God te blijven zoeken en bij Hem te schuilen.

Christa

Yib heeft me nog enthousiaster gemaakt om de dromen en verlangens die ik al had om te zetten in doen. Het onderwijs heeft me nog meer laten zien hoe waardevol ik ben in Gods ogen. En ik ben gemotiveerd om mijn eigen unieke gaven en talenten meer te gaan gebruiken voor Hem. Ik raad elke vrouw aan om een Yib-training te volgen!

Rianne

Het is als een reis die je opnieuw Gods liefde doet kennen en ervaren. Zien dat je zoveel competenties hebt; talenten en gaven van de Geest. Verder is het bijzonder om met en voor elkaar te bidden en levende getuigen van God te mogen zijn.

Marrie

Samen lachen, soms ook huilen. Je wordt in alles bemoedigd. Je hebt samen veel lol. Maar het is ook serieus. Je kan je verhaal kwijt. Er is liefde.

Ria
Ria

Het heeft mij diep geraakt te weten dat ik innig geliefd ben door Jezus. Ik ben vrij om Jezus lief te hebben, zonder wroeging dat ik het niet waard ben. Ik ben gesterkt door 1 Corinthiërs 6:11: Ik ben gereinigd, geheiligd en rechtvaardig verklaard in de naam van Jezus Christus, door de Geest van God.

Deanna

Yib heeft me geholpen beter inzicht te krijgen in wie ik ben en hoe God naar mij kijkt. Het heeft me concrete handvaten gegeven om stappen te ondernemen naar God en het doel dat Hij voor me heeft. Yib heeft me bovendien vriendschap geboden met vrouwen die zich net als ik willen richten op God. Het delen van ervaringen en onderwijs met elkaar heeft me de mogelijkheid gegeven geestelijk te groeien.

Aafke

Verbondenheid met elkaar, één doel: de Here dienen, je leert van elkaar, uitwisselen van getuigenissen, elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden, openheid, kennis van de Bijbel.

Jolanda

Onderwijs, Gezelligheid, Bemoediging, Opgebouwd worden, Ondersteuning, Anderen leren kennen, Richting krijgen, Waarheid horen, Toegerust worden.

Marga

© Yib Your Inner Beauty