Yib Leiders Track

Yib traint leiders en teams die een Yib Training willen opzetten.

We merken hoe belangrijk het is om vrouwen stap voor stap mee te nemen in de groei die God voor hen heeft. Dat is een proces. Yib heeft hiertoe een programma ontwikkkeld waarin de deelnemers worden uitgedaagd het onderwijs praktisch toe te passen in hun dagelijks leven. In kleine groepjes, ieder met een leider, komen we terug op de opdrachten van de vorige keer, geven elkaar positieve feedback en bidden we voor elkaar.

Yib traint nieuwe leiders, zodat zij Yib kunnen geven in hun eigen omgeving.

Het Yib-concept is geschikt voor zowel grotere vrouwengroepen als in kleiner verband,
zoals een kring of vrouwen connectgroep.

Ben jij die leider die zich door God geroepen voelt om vrouwen tot bloei te laten komen in het leven dat God voor hen heeft?

Ervaar je Gods hart voor vrouwen en zoek je tools om vrouwen op een bijbelse manier te begeleiden?

Welkom op de Info-avond van de Yib Leiders Track!

Info-avond Yib Leiders Track

  • Je wordt meegenomen in de visie, kernwaarden en doelstellingen van Yib.
  • Je krijgt informatie over de inhoud van de Yib Leiders Track, wat de mogelijkheden zijn om Certified Yib Trainer te worden, de voorwaarden en kosten voor deelname.
  • Je maakt kennis met het Yib-team en hoort getuigenissen van vrouwen die Yib doorlopen hebben.
  • Je krijgt een voorbeeldles, ter inspiratie hoe een Yib-avond er uit kan zien.

Testimonials

© Yib Your Inner Beauty